Naar inhoud

Praktisch

GAS

Stelenseweg 92  
2440 Geel


tel. 014 56 60 86
gas@geel.be

Minderjarigen

Vanaf 1 januari 2014 verandert de procedure ten aanzien van minderjarigen. Er worden nog meer rechtswaarborgen en rechtsbescherming voorzien voor deze jongeren.

 

Stap 1: ‘ouderlijke betrokkenheid’

Wel komt er een procedure van ‘ouderlijke betrokkenheid’. Dit betekent dat bij een overtreding door een minderjarige er eerst een aangetekend schrijven kan vertrekken naar de ouders. De ouders krijgen de kans om mondeling of schriftelijk hun oordeel bij de overtreding weer te geven, aangevuld met eventuele educatieve maatregelen die ze zelf zullen nemen. Op basis hiervan beslist de sanctionerend ambtenaar om de zaak af te sluiten of alsnog de procedure verder te zetten.

 

Stap 2: opstart procedure

Als de sanctionerend ambtenaar kiest om de procedure op te starten wordt een aangetekend schrijven gericht aan de minderjarige en de ouders om hen in kennis te stellen van hun rechten. Voor de minderjarige wordt ook een pro-deo raadsman aangesteld om zijn belangen te behartigen.

 

Stap 3: bemiddeling

Bij het verder zetten van de procedure wordt er verplicht een bemiddelingsaanbod voorgesteld aan de minderjarige. Deze bemiddeling kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld excuses bij de slachtoffers, schrijven van een paper, een dienstverlening in overeenstemming met de soort overtreding. In elk geval krijgt de minderjarige een advocaat toegewezen die hem of haar bijstaat tijdens de volledige procedure. 

 

Stap 4: gemeenschapsdienst of geldboete

Pas wanneer een minderjarige deze bemiddeling weigert of de bemiddeling faalt, dan kan gemeenschapsdienst of een geldboete (maximum 175 euro) worden opgelegd. Deze gemeenschapsdienst omvat maximum 15 uur. Het aantal uur en de uit te voeren taken staan in verhouding tot de leeftijd en de capaciteiten van de minderjarigen. De geldboete moet worden opgelegd aan de ouders. De minderjarige of zijn of haar ouders kunnen tegen deze beslissing kosteloos in beroep bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechter kan de boete nog vervangen door een maatregel van behoeding, bewaring of opvoeding.

 

Uit de praktijk van de voorbije jaren blijkt dat slechts 2 à 3 % van alle processen-verbaal worden opgesteld ten aanzien  minderjarigen. De minderjarigen stappen meestal in de bemiddelingsprocedure zodat ook zeer zelden effectief een geldboete wordt opgelegd.