Naar inhoud

Praktisch

GAS

Stelenseweg 92  
2440 Geel


tel. 014 56 60 86
gas@geel.be

Nieuwe Gas Wet

De Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties dd. 24 juni 2013 (kort: nieuwe GAS –wet) werd na een maatschappelijk debat en uitgebreid politiek debat goedgekeurd.

De nieuwe GAS-wet zal in werking treden op 1 januari 2014. Ook de wijzigingen en de aanpassing van het GAS reglement nav de nieuwe Wet zullen in werking moeten treden op 1 januari 2014.

 

Elke gemeente kan zelf bepalen welke aspecten uit de nieuwe wet ze al dan niet wil overnemen. Zo is de verlaging van de leeftijdsgrens tot 14 jaar een mogelijkheid maar geen verplichting. Daarnaast bevat de wet nieuwigheden die gemeenten verplichten de procedure nog strikter toe te passen. Aan de overtreder wordt meer rechtsbescherming geboden.

 

De politiecodex werd naar aanleiding van deze nieuwe wet en het maatschappelijk debat hierover opnieuw herbekeken in de werkgroep. Dit resulteerde in een aantal voorstellen tot wijziging.

De voorstellen werden tevens voorgelegd aan de adviesraden.

 

De gemeenteraad besliste om de minimumleeftijd te behouden op 16 jaar.

 

Wat verandert er wel?

 • Hieronder volgen een aantal wijzigingen :
 • een gemeenschapsdienst is mogelijk als alternatief voor de geldboete
 • ouderlijke betrokkenheid : de sanctionerend ambtenaar kan de ouders voor het opstarten van de procedure vragen welke opvoedkundige maatregelen ze zullen nemen en pas daarna beslissen om de procedure al dan niet op te starten
 • een verhoging van de geldboetes tot max 350€ ( minderjarigen : 175€)
 • vernieling van een auto en vermomming wordt een nieuwe gemengde inbreuken waar het parket eerst kan beslissen of ze zelf gaan vervolgen of niet
 • uitbatingsvergunning voor nieuwe horecazaken (art 69-1 teml 69-3)
 • wijziging sluitingsuur (art. 46 ev)
 • nieuwe bepaling over tijdelijke en blijvende bewegwijzering ( art.143-1 en 143-2)
 • nieuwe regeling mbt aanplakken ( art. 180 ev)
 • verbod op wilde dieren in cirussen ( art.90-2)
 • regeling mbt baangrachten, wegbermen en betuining (art. 189 tem 199)

 

Een volledige overzicht van alle GAS overtredingen en wijzigingen vind je terug in de politiecodex.