Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken
Vreemdelingendienst

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 10
fax 014 56 62 19
vreemdelingendienst@geel.be

Elektronische verblijfskaart

Wat

Deze kaart wordt zowel aan EU-burgers als aan burgers van een niet-EU land ouder dan 12 jaar uitgereikt.  De elektronische vreemdelingenkaart is geen identiteitskaart. Zij bevestigt enkel dat de vreemdeling in orde is met onze wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdeling.

 

Zowel EU-burgers als niet-EU’ers moeten steeds in het bezit zijn van hun identiteitskaart of van hun paspoort van hun land van oorsprong.

 

Burgers van derde landen krijgen een biometrische kaart

 • A-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf
 • B-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • C-kaart: identiteitskaart voor vreemdelingen (bevolkingsregister)
 • D-kaart: EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (bevolkingsregister)

Kostprijs

22,90 euro

 

Burgers van de Europese Unie en hun familieleden krijgen een elektronische verblijfskaart

 • E-kaart: verklaring van inschrijving
 • E+ kaart: document ter staving van duurzaam verblijf (bevolkingsregister)
 • F-kaart: verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
 • F+ kaart: duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bevolkingsregister)

Kostprijs

20,40 euro

 

Welke verblijfskaart je krijgt, hangt af van je nationaliteit, de duur en de reden van je verblijf in België.

 

Benodigdheden

 • een recente pasfoto nodig volgens de ICAO norm.
 • huidige verblijfskaart
 • Indien de kaart verloren of gestolen is, dien je hiervan aangifte te doen bij de politie alvorens je een nieuwe kaart kan aanvragen.

Voor meer informatie over de voorschriften voor de foto’s verwijzen we naar de website van FOD Buitenlandse Zaken: Klik hier