Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Meer info

R.U.P. Bel

Op 7 oktober aanvaarde de Geelse gemeenteraad het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bel en op 9 januari 2014 werd het plan goedgekeurd door de provincie. Op basis van bezwaren en adviezen die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend, stelde het stadsbestuur het plan bij. Het RUP Bel omvat enkel nog de uitbreiding van basisschool De Toverboom in Bel. Het deelplan voor de uitbreiding van het kerkhof aan de Hoogstraat werd niet weerhouden.

 

Het RUP Bel bevat een bestemmingswijziging voor de percelen van de basisschool De Toverboom in Bel en enkele achterliggende percelen. Die gaan van ‘woonzone’ (aan de Hoogstraat) en ‘agrarisch gebied’ (achter de school), naar de bestemming ‘openbaar nut’. Dit met het oog op een uitbreiding van de gebouwen van de school (aan de Hoogstraat) en de inrichting van een open speelruimte in het waardevolle landschap achter de school. De uitbreiding dringt zich op door de beperkte ruimte binnen de school en het gebrek aan speelruimte. Het nieuwe plan is gebaseerd op de noodzakelijke grootte van een school met het huidige leerlingenaantal.

 

Inspraak en betrokkenheid

Voor het RUP Bel werd van 21 januari tot en met 21 maart van 2013 een openbaar onderzoek georganiseerd, met op 22 januari een druk bezochte infovergadering. Tijdens het openbaar onderzoek werden verschillende bezwaren en adviezen ingediend. Op basis hiervan formuleerde de GECORO haar eindadvies en werd het RUP Bel onder andere op de volgende punten aangepast:

  • Het deelplan voor de noordelijke uitbreiding van het kerkhof werd niet weerhouden. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw plan met daarin een oostelijke uitbreiding van het kerkhof.
  • De inrichtingsvoorschriften voor de speelruimte achter de school werden aangescherpt. Dit vanwege de ligging in het geklasseerde landschap van Bel.
  • Maatregelen werden getroffen zodat de landbouwpercelen achter de school die niet werden opgenomen in de speelruimte voor de school, bereikbaar blijven voor de landbouwers.