Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Lokaal Toewijzingsreglement

Het kaderbesluit sociale huur geeft de mogelijkheid aan steden en gemeenten om een eigen toewijzingsbeleid te voeren. De Vlaamse overheid wil de gemeenten meer mogelijkheden geven om hun regierol betreffende wonen te versterken. Een belangrijk element van een woonbeleid op maat van lokale noden is het beleid betreffende de toewijzing van sociale woningen.

In Geel is er een Lokaal Toewijzingsreglement goedgekeurd voor volgende doelgroepen:

  • actieve ouderen
  • ouderen met een groter risico op een zorgbehoefte
  • personen met psychische problemen
  • personen met een mentale handicap

 

 

Downloads