Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Meer info

Structuurplan informatief gedeelte

Het Informatief gedeelte van het Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan Geel omvat de beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur van Geel, met al haar knelpunten, potenties en kwaliteiten.


Het Informatief deel is opgebouwd als volgt:

 • Beschrijving van het structuurplanningsproces.
 • Planningscontext: beschrijving van alle heersende plannen en studies die rechtstreeks of onrechtstreeks invloed hebben op de Geelse ruimte (o.a. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, gewestplan, Vlaams Ecologisch Netwerk, Mobiliteitsplan, landinrichtingsprojecten, …).
 • Beschrijving van de ruimte, opgedeeld in diverse deelstructuren. Elke deelstructuur staat hierbij voor één bepaalde sector of functie in de ruimte:
  • Natuurlijke, landschappelijke en agrarische structuur: de open ruimte.
  • Verkeers- en vervoersstructuur: de wegen, waterwegen, spoorlijnen.
  • Nederzettingenstructuur: het aspect wonen.
  • Economische structuur: het aspect werken.
  • De toeristisch-recreatieve structuur: het aspect ontspanning.
 • Beschrijving van de stads- en dorpskernen. Voor deze deelruimten worden de diverse deelstructuren samengevoegd om een totaalbeeld te krijgen:
  • Stedelijk gebied Geel
  • Larum
  • As Antwerpseweg en kern Punt
  • As Geel – Zammel, en kern Zammel, Oosterlo en Stelen
  • As Geel – Winkelomheide en kern Winkelomheide
  • Bel
  • Ten Aard
  • Militair Domein
 • Specificatie van de ruimtelijke behoeften op het vlak van wonen en werken
 • Probleemstelling: specificatie van de knelpunten, opgedeeld in de diverse deelstructuren.