Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Meer info

Structuurplan richtgevend gedeelte

In het Richtinggevend gedeelte wordt een visie opgebouwd voor de toekomstige ruimte van Geel. Daarbij wordt uitgegaan van de bestaande toestand, en worden kwaliteiten verder versterkt, potenties uitgebouwd en knelpunten zoveel mogelijk weggewerkt.


Het Richtinggevend gedeelte gaat uit van een aantal globale concepten, die doorheen het ganse structuurplan aangehouden worden. Vervolgens wordt de gewenste ruimtelijke structuur uiteengezet als volgt:

 • Op macroschaal: hoe kan Geel zich optimaal ontwikkelen binnen de ruimere regio.
 • Op mesoschaal wat betreft drie hoofdruimten: het grondgebied van Geel wordt hierbij opgedeeld in drie hoofdruimten; zijnde de Grote Netevallei, de Kleine Netevallei en Geel-centrum en omgeving. Voor deze hoofdruimten wordt een vrij algemene visie uitgewerkt.
 • Op meso-schaal wat betreft de deelstructuren: De visie voor elke deelstructuur houdt de meest optimale ontwikkeling in voor de betreffende functie:
  • Natuurlijke, landschappelijke en agrarische structuur: de open ruimte.
  • Verkeers- en vervoersstructuur: de wegen, waterwegen, spoorlijnen.
  • Nederzettingenstructuur: het aspect wonen.
  • Economische structuur: het aspect werken.
  • Toeristisch-recreatieve structuur: het aspect ontspanning.
 • Op microschaal: de diverse deelstructuren worden samengebracht en op gedetailleerde wijze tegenover elkaar afgewogen. Hier en daar krijgen bepaalde functies de voorrang boven andere functies. Op andere plaatsen worden diverse functies naast elkaar behouden. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de ruimtelijke visie van de volgende deelruimten binnen Geel:
  • Stedelijk gebied Geel
  • Larum
  • As Antwerpseweg en kern Punt
  • As Geel – Zammel, en kern Zammel, Oosterlo en Stelen
  • As Geel – Winkelomheide en kern Winkelomheide
  • Bel
  • Ten Aard
  • Militair Domein