Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Meer info

Structuurplan bindend gedeelte

Omdat het integrale wensbeeld voor de ruimtelijke ontwikkeling in de toekomst niet in één keer kan worden gerealiseerd, worden in het Bindend gedeelte prioriteiten voorop gesteld. Enkel de belangrijkste en meest dringende ruimtelijke uitvoeringsplannen worden vermeld in het Bindend gedeelte. De acties die in het Bindend gedeelte vermeld staan, moeten immers verplicht binnen de komende planperiode (ca. 5 jaar) worden uitgevoerd. Andere acties, die niet in het Bindend gedeelte zijn opgenomen, kunnen natuurlijk bijkomend worden uitgevoerd.

 

Volgende acties zijn opgenomen in het Bindend gedeelte van het Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan Geel:

 • Opstellen van een jaarprogramma en jaarverslag, volgens de wettelijke bepalingen (jaarlijks uit te voeren).
 • Opmaak van het Masterplan Geel-West ter verfijning van de visie voor het groen woon-werkpark (als aanzet voor later op te maken Ruimtelijke Uitvoeringsplannen).
 • Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor verwevingsgebied landbouw – bos in omgeving Grote Kievit - Oude Molsedijk.
 • Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor verwevingsgebied landbouw – natuur in omgeving Mosselgoren - Houterveld.
 • Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor bufferzone tussen Winkelomheide en Albertkanaal.
 • Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor omzetting recreatiezone Winkelomheide naar groenzone.
 • Opmaak trajectstudie voor verbinding Retieseweg (N118) met Dr. Van de Perrestraat (N19).
 • Opmaak gemeentelijke verordening voor verkavelingen in niet-ontsloten binnengebieden.
 • Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor zonevreemde woningen.
 • Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor veiligheidszone (cluster politie, brandweer, veiligheidsdiensten) Stelenseweg.
 • Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan kerkhof Larum (uitbreidingszone).
 • Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan kerkhof Bel (uitbreidingszone).
 • Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan kerkhof Ten Aard (uitbreidingszone).
 • Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor nieuw lokaal bedrijventerrein.
 • Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor zonevreemde bedrijven, gekoppeld aan Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor nieuw bedrijventerrein voor de zonevreemde bedrijven die geherlocaliseerd moeten worden.
 • Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zonnedauw: omvorming zone voor jeugdcamping naar zone voor jeugdgebonden verblijfsrecreatie.
 • Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bel: omvorming zone voor jeugdcamping naar zone voor jeugdgebonden verblijfsrecreatie.
 • Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor zonevreemde recreatieve voorzieningen.