Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

R.U.P. KMO-zone Stelen

Stad beschermt open ruimte rond Stelen

 

Op 6 november 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het onlangs goedgekeurde Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de KMO-zone in Stelen. Dit RUP is uitzonderlijk in Vlaanderen omdat het een KMO-zone herbestemd tot zone voor landbouw. Hiermee wordt Stelen beschermd tegen de mogelijkheid van verder oprukkende bedrijvigheid.

 

Het stadsbestuur vond de realisatie van de KMO-zone zoals opgenomen in het gewestplan niet wenselijk om Stelen niet nog verder te laten omringen door bedrijvigheid. Zonder het structuurplan en het ruimtelijk uitvoeringsplan van de stad, hadden de eigenaars van de gronden de KMO-zone aan de Janssen Pharmaceuticalaan wel kunnen realiseren.

 

bescherming tegen verstedelijking

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd voorzien om Stelen beter te beschermen tegen de verstedelijking. Door de steeds verder oprukkende bedrijventerreinen binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal en de ligging tussen de E313 en het Albertkanaal dreigde Stelen helemaal ingesloten te raken. Daarom werd in het structuurplan opgenomen dat een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zou worden opgemaakt om de KMO-zone om te vormen tot landbouwzone.

 

bouwvrij agrarisch gebied

Het grootste deel van de KMO-zone werd herbestemd tot bouwvrij agrarisch gebied om de bestaande openheid maximaal te behouden. Hierdoor kunnen geen nieuwe bedrijfszetels of nieuwe gebouwen van landbouwers worden gerealiseerd. Alleen het bestaande tuinbouwbedrijf krijgt mogelijkheden om binnen een afgebakende zone verder uit te breiden. Het bestaande voetbalplein krijgt ook de bestemming landbouwzone, maar kan wel blijvend gebruikt worden.