Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Sluitingsuur

Onverminderd de dansgelegenheden die vallen onder de Vlarem wetgeving geldt het volgende :

Artikel 46

§1

De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen moeten, tijdens de

weekdagen van maandag tot vrijdag, hun zaak en aanhorigheden of evenementen sluiten voor het

publiek tussen 03.00 uur en 07.00 uur.

 

Artikel 47

De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen moeten, tijdens het

weekend, van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, hun zaak en aanhorigheden of

evenementen sluiten voor het publiek tussen 04.00 uur en 07.00 uur.

De wettelijke feestdag die plaatsvindt op een weekdag worden gelijkgesteld met een zondag. De dag

voor de wettelijke feestdag die plaatsvindt op een weekdag wordt gelijkgesteld met een zaterdag.

 

Artikel 48

Het is de uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen verboden de

toegang tot de zaak af te sluiten, het licht te doven of te dempen zolang er publiek aanwezig is.

 

Artikel 49 tem Artikel 50 Wordt opgeheven

 

Artikel 51

De openbare inrichtingen, behalve deze in open lucht, zijn vrijgesteld van het sluitingsuur op

oudejaarsnacht van 31 december op 01 januari en op de kermisdagen voor de openbare inrichtingen

binnen de parochiegrenzen van de plaats van de kermis en voor gans Geel tijdens Palmenmarkt.

Het College van Burgemeester en Schepenen legt de jaarlijkse kermissen vast waarvoor deze

regeling geldt.

 

Artikel 52

13 Gewijzigd sinds 01/01/2014

 

De Burgemeester kan een uitzondering voorzien op de bepalingen vervat in de artikelen 46 en 47 en

dit op gemotiveerde wijze.

 

Artikel 53 tem Artikel 54 Wordt opgeheven