Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Arbeidskaarten

Een buitenlandse werknemer kan in België arbeid in loondienst verrichten indien hij voorafgaand over een arbeidskaart beschikt. Er bestaan drie types van arbeidskaarten:

 

De arbeidskaart A geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur.
De arbeidskaart B geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om gedurende een bepaalde periode van ten hoogste 12 maanden, te werken voor één welbepaalde werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft bekomen.
De arbeidskaart C geeft aan een buitenlandse werknemer de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever. Zij wordt toegekend voor een bepaalde duur en kan eventueel worden hernieuwd.

De arbeidskaarten A en C dienen in principe te worden aangevraagd door de kandidaat-werknemer zelf. Hij moet hiertoe een aanvraagdossier indienen bij het lokale VDAB-kantoor van de plaats waar hij woont.
De arbeidskaart B wordt ambtshalve afgeleverd door de bevoegde migratiedienst nadat een arbeidsvergunning aan een werkgever werd toegekend.

De Belgische werkgever die een buitenlandse werknemer op Belgisch grondgebied wil tewerkstellen moet voorafgaand over een arbeidsvergunning beschikken. Dit is een document waarin aan de werkgever de toelating wordt gegeven om een welbepaalde werknemer van vreemde nationaliteit tewerk te stellen en dit voor een welbepaalde periode.
De werkgever zal hiertoe in principe een aanvraagdossier moeten indienen bij het lokale VDAB-kantoor die bevoegd is voor de plaats waar de kandidaat-werknemer zal worden tewerkgesteld.
De arbeidsvergunning wordt toegekend voor een periode van maximum twaalf maanden, maar is verlengbaar. De werkgever mag de diensten van de werknemer enkel gebruiken binnen de perken van deze vergunning.

 
In Geel kan je arbeidskaarten aanvragen via de dienst vreemdelingenzaken.