Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Teeltschade

Landbouwers die door extreme weersomstandigheden schade aan teelten hebben, kunnen onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor een vergoeding. Zo moet de schade minstens 20% van de totale oppervlakte per teelt bedragen.


In Geel kan je eventuele teeltschade aangeven bij het Onthaal. Er volgt een plaatsbezoek.