Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 61 80
fax 014 56 62 19
burgerzaken@geel.be

Meer info

Negatieve wilsverklaring

Een arts moet steeds jouw toestemming hebben om een behandeling op te starten. Je kan behandelingen ook weigeren, zelfs indien je niet meer in staat bent het zelf te vragen. Je kunt hiervoor een ‘negatieve’ wilsverklaring opstellen.

 

Zolang je bewust bent moet je in alle beslissingen tot behandelen/onderzoeken betrokken zijn, al dan niet met de steun van een vertrouwenspersoon. De problemen ontstaan pas wanneer je niet meer aanspreekbaar bent en de arts - in eer en geweten - zelf de beste behandelingswijze moet kiezen.

 

Sommige patiënten willen in de keuzes betrokken blijven d.m.v. het opstellen van een zogenaamde voorafgaande “negatieve” wilsverklaring.

 

Met de negatieve wilsverklaring kan je vastleggen welke onderzoeken of behandelingen je niet meer wenst wanneer je het zelf niet meer kan vragen (wilsonbekwaamheid): bij coma, dementie,verwardheid of hersentumor, … Het kan hier gaan om het weigeren van kunstmatig toedienen van voeding en vocht, reanimatie, kunstmatige beademing, antibiotica,… CT-scan, NMR-onderzoek,… Men noemt dit ‘negatief’ omdat het hier gaat over ‘het afwijzen’ van behandelingen en onderzoeken. Artsen zijn wettelijk verplicht dit te respecteren.

 

Praktisch

 

De negatieve wilsverklaring wordt voorafgaand opgesteld en is onbeperkt geldig, tenzij je ze herroept (document kan je onderaan deze pagina downloaden)

 

Het opstellen van de negatieve wilsverklaring gebeurt best in aanwezigheid van een arts, zodat geen discussie is over de wilsbekwaamheid. In tegenstelling tot de wilsverklaring betreffende euthanasie moeten er geen getuigen optreden bij de negatieve wilsverklaring.

 

Bovendien kan je een vertegenwoordiger aanduiden die voor je rechten opkomt indien je het zelf niet meer kan. Je kunt een wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk aanduiden. Wanneer dit niet gebeurde of de vertegenwoordiger zijn rol niet opneemt, kan een partner of een familielid deze functie op zich nemen. De vertegenwoordiger zal jouw wil vertolken, zoals o.a. neergeschreven in de negatieve wilsverklaring, wanneer je wilsonbekwaam bent geworden.

 

Een negatieve wilsverklaring kan je niet laten registreren bij de gemeente. Je bewaart de negatieve wilsverklaring zelf en je geeft een (origineel) exemplaar aan je vertegenwoordiger en aan je behandelende (huis)arts voor in je patiëntendossier.