Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Project Trage Wegen Geel

Trage Wegen

De Stad Geel maakt samen met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete een herwaarderingsplan voor trage wegen. Om de trage wegen in Geel in kaart te brengen is heel wat inventarisatiewerk nodig. Als eerste stap worden alle (onverharde) trage wegen die op kaart te vinden zijn, aangeduid. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die de situatie op het terrein gaan bekijken. Daarna worden de verschillende mogelijkheden afgewogen in een tweetal evaluatievergaderingen waarop iedereen welkom is. Suggesties en opmerkingen worden gebruikt om in de toekomst trage wegen te verbeteren of beter toegankelijk te maken voor het publiek.

 

Trage wegen zijn wegeltjes, paden of verbindingen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor wandelaars en fietsers. Deze wegen zijn vaak onbekend waardoor ze weinig gebruikt worden. Dat is jammer want trage wegen hebben niet alleen recreatief een belangrijke functie te vervullen maar zijn ook een veilig alternatief voor zwakke weggebruikers zoals bijvoorbeeld schoolgaande jeugd. Als extra troef hebben trage wegen meestal een hoge cultuurhistorische waarde.

 

De Stad Geel hecht er veel belang aan om in alle fasen van het project maximaal te overleggen met de betrokkenen. Zo kan er een volledig gedragen herwaarderingsplan opgesteld worden om trage wegen een plaats te geven in het landschap. Momenteel wordt gewerkt binnen het centrum, in Punt-Larum en ten zuiden van het Albertkanaal in Zammel-Oosterlo-Stelen. Aansluitend komen Ten Aard-Mosselgoren, het gebied rond Kievermont, Bel en Winkelomheide aan bod.

 

Ben jij wel benieuwd naar de trage wegen in jouw buurt en wil je graag meehelpen aan het in kaart brengen van deze trage wegen? Of heb je vragen of suggesties? Dan kan je terecht bij Hanne Govaers van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete of op deze link http://projecttragewegen.geel.be .