Naar inhoud

Praktisch

Grondgebonden zaken - klantencontactcentrum

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Pilootproject Zorg, vzw Astor

Het college van burgemeester en schepenen heeft Astor vzw en MPI Oosterlo een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van een woonzorgproject ter hoogte van het binnengebied Groenhuis – Klein Veldekensstraat. Het betreft de tweede bouwaanvraag nadat het stadsbestuur in maart dit jaar aan Astor vroeg om de eerste aanvraag in te trekken en een aangepast ontwerp voor te leggen rekening houdend met de bezorgdheden van de buurtbewoners.


Het  project kadert binnen de pilootprojecten ‘Zorg’ van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het team van de Vlaamse Bouwmeester. Het totale project omvat 164 woongelegenheden, waaronder flats, groepswoningen, grondgebonden woningen en het nieuwe MPI gebouw met 30 bedden. Alle flats zijn assistentiewoningen voor ouderen met of zonder nood aan zorg.

 

extra ruimte en minder hoog

De belangrijkste wijzigingen in het aangepaste project is de verwerving van extra gronden voor het project en het verminderen van de bouwhoogte van de gebouwen. Het verlies aan zorgeenheden dat hierdoor ontstaat, wordt deels gecompenseerd door nieuwe grondgebonden zorgwoningen in Klein Veldekensstraat. Het vergunde ontwerp telt acht wooneenheden minder en elf parkeerplaatsen extra terwijl het hoogste gebouw drie bouwlagen minder heeft. Door de beperkte ruimte die de gebouwen binnen de uitgebreide projectsite innemen, wordt het groene karakter in de buurt versterkt. In de directe omgeving wordt een parklandschap aangelegd waar niet alleen de bewoners van Astor maar ook de buurtbewoners van kunnen genieten.

 

totaalproject

Het project omvat geen commerciële ruimtes maar maakt naast de woongelegenheden en MPI bedden plaats voor een brasserie, een dagopvangcentrum, en dienstencentrum, een kinderopvang en een ondergrondse parkeergarage. Het voorziet ook in de totale aanleg van de omgeving.

 

antwoord op bezorgdheden

Tijdens het openbaar onderzoek van de tweede bouwaanvraag werden 3 799 bezwaarschriften ingediend. 3 720 ervan hadden een gelijkaardige inhoud op basis van een type bezwaarschrift. Vooral mobiliteit, parkeren en de hoogte van de gebouwen leidden tot bezorgdheden. Het huidige project voorziet dankzij de extra parkeergelegenheden in 105 parkeerplaatsen terwijl de parkeernorm voorziet in 96 plaatsen. Wat mobiliteit betreft zal het project zeker een verkeerstoename met zich meebrengen. Het verwachte aantal voertuigbewegingen zal na de realisatie van het project echter nog steeds aanvaardbaar zijn voor de ontsluitingswegen Klein Veldekensstraat en Groenhuis. Voor Groenhuis zal de stad bijkomende inspanningen leveren om de fietsveiligheid verder te verbeteren.

 

De schaduwstudie van het ontwerp wijst uit dat de schaduwval voor de naburige percelen op verschillende tijdstippen en tijdens de verschillende seizoenen minimaal is. De afstand tussen de gebouwen en de omgeving is voldoende groot zodat de schaduwval van de Astor gebouwen geen significante invloed heeft op de woningen in de omgeving.