Naar inhoud

Praktisch

Brandweerzone Kempen

Stelenseweg 92
2440 Geel
Bereikbaarheid


tel. 014 56 66 30
Info@brandweerzonekempen.be

Brandweertaken

Interventiekledij brandweer

Een brandweerman helpt in alle omstandigheden waarbij mensen, dieren of milieu in gevaar verkeren of goederen bedreigd zijn. Zijn taak is dus heel uiteenlopend:

 • Hij blust branden.
 • Hij bevrijdt personen.
 • Hij maakt de openbare weg vrij na een ongeval.
 • Hij is duiker.
 • Hij is gaspakdrager.

 

De brandweerman treedt op bij:

 • Ontploffingen.
 • Ongevallen met gevaarlijke stoffen.
 • Stormschade.
 • Verkeersongevallen.
 • Instortingen.
 • Overstromingen.
 • Gaslekken.
 • Het vernietigen van wespennesten.

 


Hiernaast zorgt de brandweer ook voor het dringend vervoer van zieken en gewonden binnen de zone.  


De brandweer geeft ook adviezen over brandveiligheid. De preventiedienst tracht aan de hand van Koninklijke Besluiten, normen en politiereglementen de brandveiligheid binnen het brandweergewest te garanderen.


De richtlijnen die door de dienst gegeven worden hebben tot doel om bij brand:

 • Het draagvermogen van het bouwwerk gedurende een bepaalde tijd te behouden.
 • Het ontstaan en de ontwikkeling van vuur en rook binnen een bouwwerk te beperken.
 • De uitbreiding van brand te beperken.
 • De bewoners de mogelijkheid te bieden het bouwwerk veilig te verlaten.
 • De veiligheid van de hulpploegen te garanderen.