Naar inhoud

Praktisch

Kinderopvang Bengelbende

Burgstraat 27
2440 Geel


tel. 014 56 73 45
bengelbende@geel.be

Meer info

Bengelbende- Zomeraanbod

Registreren 

Inschrijven - 8 jaar: vanaf 17 mei 7u + 8 jaar: vanaf 20 mei      

 

 

Wat

De Bengelbende is een dienst voor buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Een vaste ploeg van gemotiveerde en enthousiaste begeleidsters, ondersteund door jobstudenten, staat klaar om met de kinderen leuke dingen te beleven. Tijdens de zomervakantie worden kinderen opgevangen in één van de vier opvanglocaties: de Billemontstraat, de Burgstraat, Winkelomheide en Larum. In de verschillende locaties staat steeds één bepaald thema centraal. Welk thema wanneer aan bod komt lees je in het Bengelblaadje.

 

Doelgroep

De Bengelbende is er voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Kinderen tot en met het tweede leerjaar (geboortejaar 2009) krijgen voorrang tijdens de zomerwerking. Oudere kinderen kunnen bij ons terecht als

er nog plaats is.

 

De Bengelbende is een inclusieve kinderopvang waar kinderen met specifieke zorgbehoeften ook welkom zijn. Dit zijn kinderen die door medische en/of psychosociale problemen extra zorgen nodig hebben. Zo krijgen ze de kans om met leeftijdsgenootjes en vriendjes te spelen in een gewone opvangsituatie in Geel. We bekijken samen met de ouders hoe we een antwoord kunnen bieden aan de opvangvraag en in welke opvanglocatie dit het beste lukt. Geïnteresseerde ouders spreken dit verder af met

de deskundige inclusieve werking van de Bengelbende.

 

Locaties

Deze zomervakantie wordt er gespeeld in onze vier

Bengelbende

algemeen

locaties:

• De Billemontstraat 86

• Burgstraat 27

• Kemeldijk 3

• Larum 9

 

Openingsuren

De Bengelbende is open van 6:30 uur tot 18:15 uur. Op maandag 10, dinsdag 11 juli, vrijdag 21 juli, maandag 14, dinsdag 15 augustus en vrijdag 25 augustus is de Bengelbende gesloten.

 

Tarieven

Tijdens vakantiedagen gelden volgende tarieven:

• Opvang minder dan 3 uur: 4,70 euro

• Opvang tussen 3 en 6 uur: 7,08 euro

• Opvang 6 uur en langer: 12,38 euro

 

Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin wordt een korting van 25% verleend

op de totale ouderbijdrage. Gezinnen met een beperkt inkomen kunnen een sociaal tarief aanvragen. De facturatie gebeurt maandelijks, waarna betaald dient te worden via domiciliëring of overschrijving en

dit voor de vermelde datum.

 

Registreren

Voor de eigenlijke opvang start, moet er een gezinsdossier opgemaakt worden en moet je kind geregistreerd

worden. Enkel kinderen die geregistreerd zijn, kunnen gebruik maken van de Bengelbende. Alle

informatie hierover is te vinden op de website: www.digitaalsociaalhuis.be/geel. Je kan je dossier

opstarten via www.i-school.be/Geel/Registreren.

 

Inschrijven

Je kan inschrijven vanaf 17 mei 7u voor kinderen tot 8 jaar. Er wordt voorrang gegeven aan kinderen

tot en met het tweede leerjaar en kinderen met specifieke zorgbehoeften. De oudere kinderen kunnen

inschrijven vanaf 20 mei. Als je registratie goedgekeurd is, kan je inschrijven via www.i-school.be/login

Je ziet dan onmiddellijk of er plaats is in de locatie van je keuze. Heb je problemen bij het inschrijven,

dan helpen we je graag verder. Het aantal opvangplaatsen is beperkt. Als alle plaatsen

volzet zijn, komen kinderen op een wachtlijst terecht.