Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 61 80
fax 014 56 62 19
burgerzaken@geel.be

Akten burgelijke stand - Verbetering

Wat

Het is mogelijk dat er in een akte een fout voorkomt. Die fout kan je niet verbeteren zonder toestemming van de rechtbank van eerste aanleg of de Procureur des Konings. Naar gelang de aard van de fout kan jij of de ambtenaar van de burgerlijke staan een vonnis of advies tot verbetering aanvragen.

 

Wie

  • Als de fout een materiële misslag is (tikfout, verkeerde datum, ...) en deze misslag is vastgesteld op basis van andere authentieke akten of officiële attesten, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand advies tot verbeteren van de akte, aanvragen bij de Procureur des Konings.
  • Is er geen sprake van een materiële misslag dan kan je een advocaat raadplegen die de procedure voor de Rechtbank van Eerste aanleg zal opstarten.

 

Benodigdheden

  • Identiteitskaart
  • Alle bewijzen die betrekking hebben op de te verbeteren fout