Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 61 80
fax 014 56 62 19
burgerzaken@geel.be

Geslachtswijziging

Wat

Sinds 1 september 2007 is de wet in werking die geslachtswijziging mogelijk maakt. Wie een geslachtswijziging laat uitvoeren zal een administratieve procedure moeten volgen.

 

  1. Voornaamswijziging: meer info zie naamswijziging
  2. Verklaring: De aangifte van geslachtswijziging gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je bent ingeschreven. Als de aangever een minderjarige is, moet deze bijgestaan worden door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. De ambtenaar maakt in eerste instantie een voorlopige verklaring op en geeft hiervan kennis aan de Procureur des Konings binnen de 3 dagen. Na 90 dagen wordt de verklaring ingeschreven in het bijgevoegd register van geboorten. Op dat moment wordt de verklaring, een akte van geslachtswijzing.
  3. Na inschrijving van de nodige randmeldingen, word je op de hoogte gebracht. Je moet een nieuwe identiteitskaart, eventueel rijbewijs en reispaspoort aanvragen.

Benodigdheden

  • Identiteitskaart
  • Attest van de behandelende chirurg en psychiater
  • Geboorteakte indien je niet in Geel geboren bent