Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 61 80
fax 014 56 62 19
burgerzaken@geel.be

Rijbewijs aanvragen - Vrijstelling gordel

Wat

Een vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel kan worden toegestaan naar aanleiding van gewichtige medische tegenindicaties voor het dragen van de veiligheidsgordel. De beoordeling van de aandoeningen die beschouwd worden als gewichtige medische tegenindicaties gebeurt door de arts die belast is met het opstellen van een doktersattest dat ter staving van de aanvraag tot vrijstelling moet worden voorgelegd.

 

Om een vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel te krijgen, moet onderstaand formulier door een arts naar keuze ingevuld worden. Dit formulier moet je bezorgen aan onderstaande dienst.

 

DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid

Directie Vergunningen en Rijbewijzen

Dienst Rijbewijzen

City Atrium

Vooruitgangstraat 56

1210 Brussel