Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken
Vreemdelingendienst

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 10
fax 014 56 62 19
vreemdelingendienst@geel.be

Belgische nationaliteit

Wat

Als niet-Belg kan je een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het (her)verwerven van de Belgische nationaliteit.

We helpen je bij het samenstellen van je dossier en het overmaken van het dossier aan de betrokken instanties. De samenstelling van je dossier is afhankelijk van het artikel op basis waarvan je de Belgische nationaliteit wenst te verwerven. Elk dossier vereist een aanpak op maat, hiervoor kom je persoonlijk langs na afspraak. Je krijgt van ons de nodige informatie over de procedure die voor jou het best in aanmerking komt. Op basis daarvan adviseren we welke documenten je voor deze procedure indient.

 

Ná het ondertekenen van de verklaring wordt je dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt.

Bij een positieve beslissing verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand jou en verkrijg je de Belgische nationaliteit. Je wordt opgeroepen om een Belgische identiteitskaart aan te vragen.
Bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de Procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.

 

Voor een dossier dat reeds in behandeling is, maak een afspraak op het telefoonnummer 014 56 61 80

Voor de opstart van een nieuw dossier maak een afspraak via https://afspraken.geel.be - Belgische nationaliteit.


Kostprijs

  • €100 voor de opstart van het dossier 
  • €150 registratierecht, te betalen nadat het dossier volledig is, bij het registratiekantoor te Turnhout

 

Benodigdheden

  • Verblijfskaart