Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

RUP Landbouwzone Bruul

Op 6 februari 2017 heeft de gemeenteraad van geel het RUP Landbouwzone Bruul definitief vastgesteld. Door middel van dit plan wordt het woonuitbreidingsgebied van Bel herbestemd naar zone voor landbouw, conform het huidige gebruik. De tuinen van omwonenden die voor een klein deel binnen het plangebied vielen kregen de bestemming 'tuinzone'. Door middel van dit ruimtelijk uitvoeringsplan wil het stadsbestuur uitvoering geven aan haar beleid ter bescherming van de open ruimte tegen verdere verstedelijking en zorgt ze ervoor dat de kern Bel ook in de toekomst een kleine maar aangename landelijke woonkern kan blijven.