Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 61 80
fax 014 56 62 19
burgerzaken@geel.be

Meer info

Adoptie

Wat?

Adoptie is een juridische maatregel. De dienst burgerzaken doet de inschrijving van het adoptiekind in het bevolkings- of vreemdelingenregister en schrijft de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten over in het bijgevoegd register van geboortes.

 

Procedure

Wenst u binnen België een kind te adopteren, contacteer dan:

 

Kind en Gezin, Vlaamse centrale autoriteit voor adoptie (VCA)

Hallepoortlaan 27

1060 Brussel

tel: 02 533 14 76

E-mail: adoptie@kindengezin.be

www.kindengezin.be

 

Een buitenlands adoptievonnis moet u in België eerst laten registreren bij de Federale Overheidsdienst:

 

Federale centrale autoriteit

FOD Justitie

Dienst internationale adoptie

Waterloolaan 115

1000 Brussel

tel: 02 542 71 61

fax: 02 542 70 56

E-mail: adoption.int.adoptie@just.fgove.be

 

Daarna schrijft de dienst Burgerzaken de adoptiebeslissing over.

 

Benodigdheden

  • De identiteitskaart
  • De geboorteakte van uw adoptiekind: voorzien van de nodige legalisatie en vertaling
  • voor buitenlandse adoptie: adoptievonnis voorzien van de nodige legalisatie en het bewijs van registratie van de buitenlandse adoptiebeslissing

 

Kostprijs

Gratis