Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 61 80
fax 014 56 62 19
burgerzaken@geel.be

Meer info

Naamsverandering

Naamsverandering bij Koninklijk Besluit
De koning staat een naamsverandering toe als hij van oordeel is dat het verzoek op ernstige redenen steunt en geen verwarring geeft noch schade aan de verzoeker of derden.

 


Voornaamsverandering bij Ministrieel Besluit
De minister kan de voornaamsverandering toestaan indien de gevraagde voornamen geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet kunnen schaden.

 


Procedure
De betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger dient het schriftelijke en gemotiveerde verzoek in bij de Minister van Justitie.


Federale Overheidsdienst Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
tel: 02 542 67 03

 

Overschrijven in de registers van de burgerlijke stand

Als de naamswijziging aanvaard wordt, moet je zelf binnen de 60 dagen na registratie het Koninklijk Besluit of Ministrieel Besluit overhandigen of aangetekend opsturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

  • de gemeente waar je geboren bent
  • de gemeente waar je je gewone verblijfplaats hebt, als je niet in België geboren bent
  • het eerste district Brussel, als je niet in België geboren bent en ook niet in België woont

Na de overschrijving in de registers van de Burgerlijke stand wordt de randmelding van naamswijziging naast de geboorteakte gezet en krijg je het bewijs hiervan opgestuurd. Als je dit ontvangen hebt, moet er nog een nieuwe identiteitskaart, eventueel rijbewijs en reispaspoort aangevraagd worden.