Naar inhoud

Stedelijke toelage incontinentie

Geelse burgers die gebruik dienen te maken van incontinentiematerialen kunnen hiervoor een toelage bekomen. Het gaat om een forfaitair bedrag per jaar.  Je moet een doktersattest kunnen voorleggen dat aantoont dat je incontinentie moet gebruiken.