Naar inhoud

Praktisch

Gemeenteraad

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 60
fax 014 56 60 74
secretariaat@geel.be

Gemeenteraad - bevoegdheden

De gemeenteraad is bevoegd voor:

  • Het aanstellen van de schepenen en de raadsleden van het OCMW.
  • Het vaststellen van de personeelsformatie en de wervings- en bevorderingsvoorwaarden van het gemeentepersoneel.
  • Het vaststellen van de weddenschalen en de bezoldigingsregeling van het personeel.
  • De keuze en de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden gegund en de vaststelling van de voorwaarden ervan.
  • Het vaststellen van de gemeentebegroting en de –rekening.
  • Het invoeren, wijzigen en afschaffen van gemeentebelastingen en –reglementen.