Naar inhoud

Praktisch

Gemeenteraad

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 60
fax 014 56 60 74
secretariaat@geel.be

Gemeenteraad - agendapunt indienen (burgerinitiatief)

Sinds januari 2007 heeft elke inwoner wettelijk het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad toe te voegen. En je kan je vragen dan ook in de gemeenteraad toelichten. Om de agenda te halen moeten de voorstellen van de burgers worden gesteund door een aantal inwoners ouder dan 16 jaar: Voor Geel, dat in de categorie van gemeenten zit met minstens 30 000 inwoners zit, gaat het over 1% van de inwoners. Bij het voorstel moet een gemotiveerde nota worden gevoegd en alle stukken die nuttig zijn voor de gemeenteraad.

De gemeente stelt een formulier ter beschikking. De ingevulde formulieren moeten de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van alle ondertekenaars. Ze worden aangetekend verzonden naar de gemeente die de ingevulde formulieren nakijkt.
De burgervoorstellen die minstens twintig dagen voor de volgende gemeenteraadszitting bij het college van burgemeester en schepenen worden ingediend, worden op die vergadering behandeld. Komen ze later toe, dan worden ze naar de daaropvolgende vergadering van de gemeenteraad verschoven.

De gemeenteraad spreekt zich vooraf uit over zijn bevoegdheid t.a.v. de voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de gemeenteraad welk gevolg er aan wordt gegeven en hoe dat wordt bekend gemaakt. Ook in de districten kunnen inwoners burgervoorstellen op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.

Voor alle duidelijk: de decreetgever gebruikt in dit hoofdstuk van het Gemeentedecreet het begrip ‘verzoekschriften’. Dit begrip heeft echter niet dezelfde betekenis als de verzoekschriften uit het daaropvolgende hoofdstuk (zie vraag 180). Het verschil tussen een verzoekschrift met voorstel en een gewoon verzoekschrift is dat men voor het eerste voldoende handtekeningen nodig heeft en dat de indieners het recht hebben om dat voorstel op de gemeenteraad toe te lichten. (art. 200bis tot en met art. 200quinquies)