Naar inhoud

Praktisch

Autonoom Gemeentebedrijf Geel

Werft 20
2440 Geel


AGB - bevoegdheden

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de ruimste zin van het woord. Binnen de grenzen van het doel onderhoudt het bedrijf contacten, pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het afspraken en sluit het overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen.