Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Bouwvergunning - aanvraag

Als je wil bouwen of verbouwen, moet je een stedenbouwkundige vergunning hebben. Het is dan ook belangrijk dat je je op voorhand goed informeert. Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt apart behandeld en is daarom uniek.

 

Wanneer vergunning nodig

 • Bouwen van een nieuwbouw.
 • Verbouwen van een constructie.
 • Afbraak van bestaande gebouwen.
 • Vellen van bomen.
 • Reliëfwijziging van de bodem.
 • Bestemmingswijziging.
 • Plaatsen van oude voertuigen of caravan.
 • Bouwen van een tuinhuis groter dan 40m².
 • Het plaatsen van schotelantennes.
 • Plaatsen van elke inrichting die kan gebruikt worden voor huisvesting.
 • Plaatsen van reclame.
 • Plaatsen van een terras of uitstalling.

 

Hoe aanvraag indienen

De aanvraag dien je in bij de Infocel Technische Diensten. De samenstelling van het dossier verschilt naar gelang de soort aanvraag.

 

Eenvoudige dossiersamenstelling: in 4 exemplaren

 • Vergunningsaanvraagformulier
 • Plannen
 • Minstens 3 kleurenfoto’s (minstens formaat 9x13cm)

Technische werken: in 4 exemplaren

 • Vergunningsaanvraagformulier
 • Beschrijvende nota
 • Plannen
 • Minstens 6 kleurenfoto’s (minstens formaat 9x13cm)

 

Uitgebreide dossiersamenstelling: formulieren in 4 exemplaren, plannen in 8-voud

 • De medewerking van een architect is verplicht!
 • Vergunningsaanvraagformulier
 • Beschrijvende nota
 • Plannen
 • Minstens 6 kleurenfoto’s (minstens formaat 9x13cm)
 • Aanstiplijst hemelwater
 • Statistisch formulier
 • Indien vereist:
  archeologienota
  advies Inter(toegankelijkheid)

Bouwvergunning vervalt indien

 • De werken binnen de 2 jaar na afgifte van de vergunning niet zijn gestart.
 • De werken gedurende meer dan 2 jaar zijn onderbroken.
 • De woning 3 jaar na de start van de werken niet winddicht is.

Afbraak van een gebouw

Om gevaarlijke situaties te vermijden, moet er bij de aanvraag tot het slopen van een gebouw een "attest van wegname elektriciteit en aardgas” bij het aanvraagdossier zitten.

 

Dit attest kan je bekomen bij:

IVEKA_IGAO

Dienst Nazorg

Koningin Elisabethlei 38

2300 Turnhout

Tel.: klantendienst IVEKA: 078 35 35 34

 

Heb je al een attest aangevraagd maar nog niet bekomen? Deel dit mee aan de balie. Dit zal de verdere afhandeling van je dossier vlotter laten verlopen.

 

Meer info

www.ruimtelijkeordening.be