Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Bouwvergunning - waarborg

Betalen waarborg
Voor een stedenbouwkundige vergunning met een uitgebreide dossiersamenstelling, de aanvragen die door een architect opgemaakt worden, moet je een waarborg betalen voor mogelijke beschadigingen aan openbaar domein tijdens de bouwwerken. Het bedrag van de waarborg is vermeld in het aangetekend schrijven.

 

Het bedrag van deze waarborg wordt bepaald door het al of niet aanwezig zijn van stoepen en door de breedte van het perceel. Is er voor je perceel geen stoep dan betaal je als waarborg het vaste bedrag van € 250.

 

Is er wel een stoep dan wordt de waarborg als volgt berekend: de perceelsbreedte wordt vermenigvuldigd met de wettelijke voetpadbreedte (dit is 1,5 m). Het bekomen aantal m2 wordt vermenigvuldigd met € 35. Dit bedrag is de waarborg die door de bouwheer moet betaald worden. De waarborg bedraagt maximum € 1.000.

 

 

Je kan veilig en snel met de kaart betalen.


Voorbeeld 1

De perceelsbreedte is 17m: 17 x 1,5 = 25,5 x € 35 = € 612.
De bouwheer betaalt een waarborg van € 612.

 


Voorbeeld 2

De perceelsbreedte is 23m: 23 x 1,5 = 34,5 x € 35 = € 1242.
De bouwheer betaalt een waarborg van € 1000.

Je kan de waarborg betalen aan de kassa van de ontvangerij op de verdieping van het stadhuis of overschrijven op rekeningnummer 001-2049140-91. Heb je de waarborg betaald dan kan je de stedenbouwkundige vergunning afhalen aan de infocel technische dienst. Vergeet niet het betalingsbewijs van de waarborg mee te brengen!


Teruggave waarborg
Kom je de vergunning afhalen dan krijg je ook het formulier ‘einde der werken’ mee. Dit formulier bewaar je tot de bouw voltooid is en je in de woning trekt. Je bezorgt daarna het ingevulde formulier terug aan de infocel technische dienst.

 

De technische dienst komt vervolgens ter plaatse en vergelijkt de foto’s die genomen zijn voor de werken en de beschrijving van het openbaar domein met de huidige toestand. Wanneer er geen beschadigingen aangebracht zijn wordt aan de stedelijke ontvangerij doorgegeven dat de waarborg mag teruggestort worden.