Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest geeft de bestemming en de stedenbouwkundige mogelijkheden van een perceel weer.


Hoe aanvragen
Je kan een stedenbouwkundig attest aanvragen, zonder dat je beroep moet doen op een architect. Je dient je dossier in bij de infocel Technische Diensten in vier exemplaren. Indien het perceel gelegen is langs een gewestweg, moet je vijf exemplaren van het dossier indienen.


Het dossier bestaat uit:

  • Aanvraagformulier.
  • Inplantingsplan.
  • Minstens 3 kleurenfoto’s.
  • Profieltekening van de gebouwen op de aanpalende percelen.
  • Opgave van eventuele erfdienstbaarheden.
  • Schetstekening van de geplande werken.


De informatie uit het stedenbouwkundig attest inzake bestemming en opgelegde voorwaarden blijft slechts geldig voor 2 jaar.


Let op! De werken kunnen niet beginnen op basis van een stedenbouwkundig attest. Daarvoor moet je steeds een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.


Meer info

www.ruimtelijkeordening.be