Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Milieuvergunning Klasse 2

Een milieuvergunning klasse 2 dient te worden aangevraagd via een milieuvergunningsaanvraagformulier bij het college van burgemeester en schepenen. Een milieuvergunning moet aangevraagd en verkregen worden voor  ingebruikname van de inrichting.

Een milieuvergunningsaanvraag dient in zevenvoud te worden ingediend. De behandelingstermijn voor een milieuvergunning klasse 2 is drie maanden. Deze periode kan éénmalig verlengd worden met anderhalve maand. Bij de procedure hoort een openbaar onderzoek van dertig dagen. Nadat het college van burgemeester en schepenen uitspraak heeft gedaan over een milieuvergunningsaanvraag wordt deze beslissing gedurende dertig dagen bekend gemaakt. Binnen deze periode kan beroep worden ingediend bij de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. De milieuvergunning wordt afgeleverd voor maximum 20 jaar.

 

Voorbeelden van milieuvergunningsplichtige inrichtingen klasse 2:

  • bakkerijen buiten een industriegebied met een totaal geïnstalleerd vermogen tussen 100 kW en 500 kW;
  • schrijnwerkerijen buiten een industriegebied met een totaal geïnstalleerd vermogen tussen 100 kW en 500 kW;
  • feestzalen en lokalen met dansgelegenheid van meer dan 100m² (sanitair, inkomhal e.d. inbegrepen);
  • garages buiten een industriegebied met meer dan 4 schouwputten of hefbruggen.

De nodige aanvraagformulieren kunt u hier downloaden.