Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Milieuvergunning Klasse 1

Een milieuvergunning klasse 1 dient te worden aangevraagd via een milieuvergunningsaanvraagformulier (te verkrijgen bij de infocel technische diensten of hier te downloaden) bij de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen in tienvoud.

 

De behandelingstermijn voor een milieuvergunning klasse 1 is vier maanden. Deze periode kan éénmalig verlengd worden met twee maanden. Bij de procedure hoort een openbaar onderzoek van dertig dagen. Tevens worden alle eigenaars van de percelen binnen een straal van 100 meter aangeschreven.

 

Elke beslissing over een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 wordt gedurende dertig dagen bekendgemaakt . Binnen deze periode kan beroep worden ingediend bij de Minister van Leefmilieu. De milieuvergunning wordt afgeleverd voor maximum 20 jaar.

 

Voorbeelden van milieuvergunningsplichtige inrichtingen klasse 1:

  • een schrijnwerkerij buiten industriegebied met meer dan 500 kW geïnstalleerde totale drijfkracht;
  • een rundveebedrijf met meer dan 200 gespeende dieren;
  • een grondwaterwinning van meer dan 30.000 m³ / jaar.

De nodige aanvraagformulieren kunt u hier downloaden.