Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 61 80
fax 014 56 62 19
burgerzaken@geel.be

Meer info

Erkenning kind

Wat?

Wanneer je als ongehuwd koppel een kind krijgt, kan de vader/meemoeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder. De erkenning van het kind kan gebeuren voor de geboorte, tijdens de geboorteaangifte en na de geboorte. Beide partijen moeten voor de erkenning aanwezig zijn, indien het kind ouder is dan 12 jaar moet het kind toestemmen in de erkenning.

 

Voorwaarden:

  • De Belgische moeder moet ongehuwd zijn of meer dan 300 dagen voor de geboorte officieel afzonderlijk wonen van haar echtgenoot.
  • Een Belgische man/meemoeder kan altijd erkennen. Indien de erkenner/meemoeder gehuwd is met iemand anders, wordt zijn/haar echtgeno(o)te verwittigd per aangetekende brief.
  • Voor ouders met een andere nationaliteit dan de Belgische wordt de nationale wetgeving van hun land toegepast. Gezien de complexiteit van de materie raden wij je aan om tijdig te informeren bij de dienst burgerzaken.

 

Benodigdheden:

  • Identiteitskaart van beide ouders
  • Erkenning voor de geboorte: zwangerschapsbewijs
  • Erkenning na de geboorte: recent afschrift van de geboorteakte indien het kind in een andere gemeente geboren is.

 

Betwisting van afstamming

Ook het tegendeel kan.  Zowel de vader die in de geboorteakte vermeld werd en de moeder kunnen het vaderschap betwisten. Dit is een zaak voor de familierechtbank die een vonnis zal uitspreken.