Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Energieprestatieregelgeving

De energiepresatieregelgeving geldt voor alle gebouwen die energie verbruiken om een specifiek binnenklimaat te verkrijgen en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2006.

 

De  energieprestatieregelgeving wordt stelselmatig verstrengd. Vanaf 1 januari 2014 gelden deze eisen.

 


De regelgeving is niet verplicht voor:

 • Vrijstaande onverwarmde garages.
 • Serres, stallingen voor planten en dieren.
 • Stedenbouwkundige aanvragen met eenvoudige dossiersamenstelling.

 


Welke voordelen brengt de energieprestatieregelgeving mee?

 • Jaarlijkse besparing door een lagere energiefactuur.
 • Een gezonde woning met meer comfort.
 • De woning is meer waard op de verkoop en verhuurmarkt.
 • Beter voor het milieu.


Een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moet voldoen aan de EPB-eisen. Er zijn drie soorten eisen gedefinieerd onder de EPB-eisen. De eisen zijn afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de bestemming van het gebouw.

 


Thermische Isolatie-eisen bepalen het energieverbruik van het gebouw en de vaste installaties.

 • K-peil: isolatiepeil van de woning
 • U-waarde: isolatiewaarde van een constructieel (bv. het dak, …)
 • Lambda – waarde: isolatiewaarde van een materiaal

 


Energieprestatie – eisen.

 • E-peil : het energieverbruik van een woning. Het E-peil wordt beïnvloed door de Thermische isolatie – eisen

 


Binnenklimaateisen.

 • Ventilatievoorzieningen
 • Beperking van het risico op oververhitting in de zomer in woongebouwen

 


Welke formulieren moeten worden ingediend?

 • Aanvraagformulier bij bouwaanvraag: De nieuwe aanvraagformulieren bevat een verklaring van de aanvrager en de architect. De architect moet zijn informatieplicht tegenover de bouwheer nakomen. De aanvrager verklaart op de hoogte te zijn van de maatregelen om aan de regelgeving te voldoen.
 • Startverklaring van de werken: De start van de bouwwerken moet elektronisch aangegeven worden bij de Energieprestatiedatabank.
 • EPB-aangifte: De bouwheer stelt een verslaggever aan. De verslaggever maakt een conformiteitsdossier op waarin alle maatregelen in worden beschreven die genomen zijn omtrent de EPB-eisen. Deze aangifte gebeurt elektronisch naar de energieprestatiedatabank gestuurd ten laatste zes maanden na de ingebruikname van het gebouw.

 

Elk gebouw dat voldoet aan de energieprestatieregelgeving ontvangt een energieprestatiecertificaat. Dit certificaat bevat informatie over de energieprestatie van het gebouw. Een goede energieprestatie leidt tot een laag energieverbruik en dus tot een lagere energiefactuur.

 

Aan de hand van dit certificaat kunnen kopers en huurders in de toekomst de energetische kwaliteit van de gebouwen op de markt vergelijken en afwegen. Een energiepresatiecerficaat blijft 10 jaar geldig.

 

Op de website www.energiesparen.be lees je meer over de energieprestatieregelgeving en over energiebesparende maatregelingen.