Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Vergunningen

Voor alle werken die je zelf aan waterlopen wilt uitvoeren, moet je een vergunning aanvragen. Bij waterlopen van 2de en 3de categorie is steeds een vergunning vereist van de deputatie (provincie). Bij onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie beslist het Vlaamse Gewest - VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer. Ook kleinere waterlopen mag je niet zonder meer wijzigen. Meer informatie is terug te vinden op de website van de provincie Antwerpen.

 

Nieuwe procedure sinds 1 mei 2012

Met het oog op een administratieve vereenvoudiging worden machtigingen voor ingrepen aan onbevaarbare waterlopen vanaf 1 mei 2012 in de stedenbouwkundige vergunning opgenomen. Wanneer je dus voor ingrepen aan onbevaarbare waterlopen een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, zal je gemeentebestuur het volledige stedenbouwkundige aanvraagdossier moeten overmaken aan de provincie (voor waterlopen van 2de en 3de categorie) of aan de minister (voor waterlopen van 1ste categorie). Het is hierbij essentieel dat de soort ingreep aan de waterloop in de stedenbouwkundige aanvraag precies wordt omschreven. Ook volledigheid (duidelijke plannen, afmetingen, afstanden) en een exacte plaatsaanduiding zijn onontbeerlijk. Op de website van de provincie Antwerpen kan je een aanstiplijst terugvinden met welke zaken er allemaal in het dossier moeten zitten.

 

Voor meer informatie en de noodzakelijke aanvraagformulieren:

 

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/wonen-of-werken-langs-een-waterloop/advies-bij-werken.html