Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Onderhoud en Exoten

Er zijn verschillende overheden bevoegd voor het waterlopenbeheer. Momenteel wordt het beheer van de waterlopen in alle gemeenten herbekeken en vereenvoudigd. Meer info hierover kan je terugvinden onder het item nieuwe waterlopenkaart.


Er worden verschillende technieken gebruikt voor het ruimen van waterlopen. Meestal worden grotere waterlopen gekruidruimd. Kruidruimen is het wegmaaien van de begroeiing in de waterloop. Soms beperkt men zich tot gelegenheidskruidruimingen. Het deels verwijderen van het kruid, bijv. alleen in het midden van de waterloop wordt vaak toegepast bij ecologisch waardevolle waterlopen. Het maaisel dat bij kruidruimingen vrijkomt, wordt gelijkmatig verspreid langs de oever of in bepaalde omstandigheden afgevoerd.


Uitzonderlijk worden ook slibruimingen uitgevoerd.Met de huidige reglementering is het zo dat slibruimingen op voorhand dienen aangevraagd te worden. Om ecologische en budgettaire redenen worden ze niet meer periodiek uitgevoerd. Bovendien kunnen herhaalde slibruimingen leiden tot een versnelde waterafvoer. Hierdoor ontstaat stroomafwaarts wateroverlast.


Er gebeurd ook specifiek beheer in functie van exoten. Exoten zijn plantensoorten die van nature uit niet in Vlaanderen voorkomen maar zich op sommige plaatsen massaal vestigen. Deze soorten verspreiden zich zeer snel. De exoten die vandaag in de waterlopen groeien, komen veelal uit privé-tuintjes en aquaria. Exoten zijn vaak mooie planten, maar ze zijn niet gewenst. Ze veroorzaken hinder en schade. Exoten verspreiden zich vooral vegetatief: uit een klein stukje stengel met één knop kan een nieuwe groeikern ontstaan. Stromend water, maar ook overstromingen (bv. van vijver naar waterloop) vormen een ideaal transportmiddel. Meer info kan je terugvinden op de website van de provincie.


Alle klachten in verband met het onderhoud aan waterlopen kan je melden aan de infocel van de Technische Dienst.

 

Voor meer informatie:
www.provant.be/leefomgeving/waterlopen/exoten/
www.provant.be/leefomgeving/waterlopen/erlangs_wonen_en_wer/onderhoud/