Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Nieuwe waterlopenkaart

In de provincie Antwerpen bevinden zich vandaag 3.100 kilometer aan geklasseerde onbevaarbare waterlopen. Deze waterlopen zijn belangrijk voor de afvoer van overtollig water en hebben dus ook regelmatig een onderhoud nodig. Voor dit onderhoud staan de erkende waterloopbeheerders in: de provincie (voor het overgrote deel van de geklasseerde onbevaarbare waterlopen nl. 2100 km), de polders en wateringen, het Vlaams gewest en de gemeenten.

 

Momenteel wordt het beheer van de waterlopen in alle gemeenten herbekeken en vereenvoudigd. In 2013 bracht de provincie samen met de gemeente ook de waterlopen in kaart die vandaag nog niet door een waterloopbeheerder onderhouden worden, maar waar dit wel wenselijk is. Daarnaast zijn er ook geklasseerde waterlopen in de loop der jaren verdwenen of minder belangrijk geworden. Deze laatste groep zijn dus het statuut van ‘geklasseerde waterloop’ niet meer waardig.

 

Als een waterloop van statuut verandert, heeft dit een impact op de rechten en plichten van de bewoners langs deze waterlopen. Daarom organiseert de provincie met de gemeente een openbaar onderzoek waarbij iedereen de kans krijgt te reageren op een mogelijke statuutverandering. Dit openbaar onderzoek start midden juni 2014 en duurt 20 kalenderdagen. Bezwaren of opmerkingen kunnen in die periode schriftelijk (per aangetekende brief met ontvangstbewijs) ingediend worden bij de burgemeester.

 

Praktisch

- Van 16 juni tot 5 juli 2014 loopt het openbaar onderzoek rond de vraag van de dienst Integraal Waterbeleid voor wijzigingen aan de klassering van de waterlopen in Geel in toepassing van artikel 4 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

- Gelijktijdig loopt ook het openbaar onderzoek rond de wijzigingen aan de onbevaarbare waterlopen 1e categorie op het grondgebied van de provincie Antwerpen de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) in toepassing van artikel 4bis van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

- Achteraf zal nog een openbaar onderzoek worden opgestart rond de waterlopen die momenteel nog niet onderhouden worden door een waterloopbeheerder.

 

Voor meer info over het beheer van de onbevaarbare waterlopen in de provincie, kan je terugvinden op de website van de provincie Antwerpen.