Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Stroomgebiedbeheerplannen

In uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid stelde de Vlaamse Regering op 30 januari 2009 en 10 december 2010 de eerste bekkenbeheerplannen, met bijbehorende deelbekkenbeheerplannen, vast. Deze plannen bevatten een visie voor het waterbeheer in het bekken of deelbekken en vertalen deze visie naar de praktijk via concrete acties. De plannen voor het Netebekken zijn te raadplegen via www.netebekken.be.

 

Daarnaast stelde de Vlaamse Regering op 8 oktober 2010 de eerste stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas en het bijbehorende maatregelenprogramma voor Vlaanderen vast, met maatregelen om de toestand van het watersysteem te verbeteren. De eerste stroomgebiedbeheerplannen zijn te raadplegen via www.integraalwaterbeleid.be. Het stroomgebiedbeheerplan bepaalt de hoofdlijnen van het integraal waterbeleid en bevat maatregelen en acties om de waterkwaliteit te beschermen en te herstellen, om het duurzame gebruik van water op langere termijn te garanderen en om de negatieve impact van overstromingen op mens, milieu, cultureel erfgoed en economie te beperken.

 

Op 19 juli 2013 werd het decreet Integraal Waterbeleid grondig gewijzigd. De bekkenbeheerplannen worden voortaan als bekkenspecifieke delen aan de stroomgebiedbeheerplannen toegevoegd. Momenteel wordt er gewerkt aan nieuwe stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021. Deze plannen bouwen verder op de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen en de bekkenbeheerplannen maar houden ook rekening met de overstromingsrichtlijn.

 

Voor meer informatie:

www.netebekken.be

www.integraalwaterbeleid.be