Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Bodemattest

Alvorens een overeenkomst te sluiten betreffende de overdracht van gronden - zoals gedefinieerd in het bodemsaneringsdecreet - moet de overdrager vanaf 1 oktober 1996 een bodemattest aanvragen bij OVAM. De bedoeling hier is de verwerver van gronden te beschermen.


Indien er op het perceel een inrichting gevestigd is of was, die is opgenomen in de lijst van inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken (Vlarebo, bijlage 1) moet er voor het verkrijgen van een bodemattest eerst een oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd.

Meer info
http://www.ovam.be/bodem: Alles over bodembescherming