Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Afval - algemeen

Afval sorteren
De tijd dat al het afval samen in de grijze vuilnisbak gestopt werd, is reeds jaren voorbij. Afval sorteren voor het opgehaald wordt, is de boodschap.

Eenvoudig is het echter niet. Wat wordt er opgehaald? Wat kan je wegbrengen? Waar breng je wat naartoe? Verder in deze website vind je een antwoord op die vragen. Voor meer info neem je contact op met de infocel technische diensten.

 

Het reglement

  • Huishoudelijk afval wordt opgehaald bij ieder huis of pand met een huisnummer of busnummer en waarvan het gezinshoofd opgenomen is in de gemeentelijke rol voor de belasting op ophaling en verwerking van afval .
  • De verschillende afvalfracties moeten aan de rand van de openbare weg geplaatst worden, op een goed bereikbare plaats, zonder dat ze een hindernis vormen voor het verkeer en de weggebruikers.
  • De vuilnisemmers, Gft-container, groene en blauwe plasticzakken moeten goed gesloten zijn. Wanneer de inhoud van een recipiënt uitgespreid wordt sta jezelf in voor het opruimen van straat en stoep.
  • De huis-aan-huisophalingen starten om 7u ’s morgens. De inwoners die afval buiten zetten de avond voor de omhaling zijn verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.
  • IOK haalt, in opdracht van de stad, de meeste huisvuilfracties huis-aan-huis op. PMD wordt door de firma Sita, in opdracht van IOK, opgehaald. Grofvuil wordt, tegen betaling, door IOK opgehaald.
  • De juiste ophaaldata voor de verschillende afvalfracties vind je op de afvalkalender. Bekijk hier de afvalkalender.
  • Op deze kalender zijn eveneens de ophaalvervangdata voor de feestdagen aangeduid. Hou er rekening mee dat met een feestdag de afvalstoffen één of enkele dagen voor de normale ophaaldag kunnen opgehaald worden.
  • Je mag op straat niet in andermans afval snuffelen, de bakken of zakken openen, ledigen of er een deel van de inhoud uithalen.
  • Recycleerbare materialen mogen niet met de restafvalophaling meegegeven worden. Zij moeten aangeboden worden bij de speciaal voorziene ophaalrondes of gesorteerd worden op het containerpark.

Deze voorschriften maken deel uit van de politiecodex, in het bijzonder pp 43 - 52.

 

Diftar
In juli 2007 werd in Geel het diftarsysteem ingevoerd: het restafval en het GFT-afval wordt gewogen. Je betaalt naargelang de hoeveelheid afval die je meegeeft. Daarenboven betaal je een vast bedrag voor alle andere diensten die verband houden met de verwijdering en verwerking van afval (voertuigen, containerpark, PMD-, restplastiek-, KGA- en papier-ophaling,...). Het belastingreglement

FOST Plus is een organisatie opgericht door de Belgische industrie voor de recyclage van huishoudelijke verpakkingen. Zij is opgericht om te voldoen aan de wettelijke terugnameplicht van huishoudelijke verpakkingen. Bedrijven die aangesloten zijn bij FOST Plus mogen op hun verpakkingen het groene punt aanbrengen. Dat wil zeggen dat het bedrijf een financiële bijdrage levert om de verpakkingen te recycleren. De kosten die gepaard gaan met de selectieve ophaling en recyclage van verpakkingsafval worden gedeeltelijk door FOST Plus betaald.

In het kader van FOST Plus wordt PMD, papier/karton en glas opgehaald. De plasticsoorten die in de PMD-zak mogen worden door FOST Plus gerecycleerd. De recyclage van het overige verpakkingsplastic dat in de groene zak mag, wordt volledig door de stad betaald.

 
Groene Punt-logo
Het Groene Punt-logo op een verpakking betekent dat de onderneming die het product op de markt brengt haar bijdrage betaalt voor de financiering van de selectieve inzameling, de sortering en de recyclage van huishoudelijke verpakkingen. Het Groene Punt-logo is geen sorteerinstructie. Het betekent niet dat de verpakking waarop het is gedrukt ingezameld of gerecycleerd zal worden. Het betekent evenmin dat de verpakking of het product in de verpakking gerecycleerd materiaal bevat.