Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 61 80
fax 014 56 62 19
burgerzaken@geel.be

Meer info

Laatste wilsbeschikking

Foto grafzerk

Je kunt laten registreren:

  • Op welke manier jouw lichaam na je overlijden moet worden teraardebesteld (bijvoorbeeld crematie -asverspreiding, columbarium, urneveld, thuisbewaring- of begraving)
  • Welke uitvaartplechtigheid je wenst te hebben (bijvoorbeeld katholieke uitvaart)
  • Het bestaan van een uitvaartcontract

Nieuw:  Het laten opnemen van een uitvaartcontract in de laatste wilsbeschikking. Een uitvaartcontract is een contract tussen een privepersoon en een notaris, begrafenisondernemer of verzekeringsmaatschappij. Hier kan je dieper ingaan op hoe je je uitvaartplechtigheid wenst, waarmee je uitvaart moet betaald worden,...

 

Informeer je zeker eerst bij de gemeente/stad waar je wenst begraven/bijgezet/uitgestrooid te worden. Iedere gemeente/stad heeft namelijk een eigen reglement op de begraafplaatsen. Dit kan inhouden dat je in een andere gemeente/stad misschien niet onder dezelfde voorwaarden kan worden begraven/bijgezet/uitgestrooid als inwoners.

 

Bij je overlijden zal de begrafenisondernemer je laatste wilsverklaring opvragen bij de dienst burgerzaken van je laatste woonplaats. Je wensen in deze wilsverklaring moeten dan worden opgevolgd.

 

Procedure
Het attest van de laatste wilsverklaring ondertekenen en inleveren op de dienst burgerzaken voor registratie. 

 

Benodigdheden

  • Identiteitskaart
  • Ondertekende verklaring