Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

KGA

KGA staat voor Klein Gevaarlijk Afval.

 


Ophaling
KGA wordt niet huis-aan-huis opgehaald. Op de dagen die op de kalender aangeduid zijn, staat de chemobiel gedurende een bepaalde tijd op verschillende locaties in Geel. Deze locaties staan ook achteraan op de kalender vermeld.

 


Laat alle KGA zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, dit vergemakkelijkt de sortering en de verwerking achteraf. Indien deze verpakking niet meer beschikbaar is, zorg dan zelf voor een etiket op de verpakking met voldoende aanduidingen over de inhoud.

Op de site van IOK kan je de ophaalkalender raadplegen. Klik op de icoon KGA en je leest wat wel en wat niet met deze ophaling mag meegegeven worden. Met KGA kan je ook op het containerpark terecht.

 


Let op! Voeg kleine hoeveelheden KGA niet bij elkaar. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.

 


Asbest
Het is bewezen dat asbest schadelijk is voor uw gezondheid. Veel hangt echter af van de toepassing, de kans op beschadiging en de staat waarin het verkeert. Misschien is het noodzakelijk dat je het asbesthoudend materiaal bij je thuis professioneel laat verwijderen. Vaak kan je het zelf verwijderen, op voorwaarde dat je een aantal voorzorgsmaatregelen toepast.


Voor meer informatie kan je de  brochure Asbestin en om het huis (0.8MB, pdf) downloaden of lezen.

 


Geneesmiddelen
Een huisapotheek is belangrijk. Maar net als eetwaren kunnen ook geneesmiddelen vervallen. Ze verliezen dan vaak hun werkzaamheid en kunnen giftig en gevaarlijk worden. De vervaldatum van een geneesmiddel kan op verschillende manieren aangegeven worden. Je vindt op de verpakking altijd een lot- of fabricagenummer of een vervaldatum.

 


Voorbeeld van een fabricagenummer:

 • LOT 05 C 30
 • 05: jaartal van fabricage.
 • C: 3de letter van het alfabet dus 3de maand van het jaar.
 • 30: 30ste dag van de maand.


Het geneesmiddel van dit voorbeeld werd dus gemaakt op 30 maart 2005. Alle geneesmiddelen die een lot- of fabricagenummer dragen zijn 5 jaar bruikbaar. Dit medicijn mag dus gebruikt worden tot 30 maart 2010. Na deze datum moet het uit de huisapotheek verwijderd worden.

Voorbeeld van een vervaldatum:

Bij sommige geneesmiddelen vind je op de verpakking de vervaldatum. Dit zijn medicijnen die sneller hun werking verliezen en daardoor minder dan 5 jaar kunnen bewaard worden. De vervaldatum kan op verschillende manieren vermeld staan.

 • valid. 1/5/2006
 • exp. 5/2006
 • per. 5/2006
 • peremt. 5/2006
 • houdbaar tot mei 06


Een geneesmiddel met één van deze opschriften is slechts bruikbaar tot 1 mei 2006.

 

Oude en/of vervallen geneesmiddelen horen thuis bij het KGA. Maar je brengt ze niet naar de chemobiel of het containerpark maar rechtstreeks naar de apotheker. Hou je hiervoor aan volgende regels.

 

 • De kartonnen verpakking rond de geneesmiddelen en de bijsluiter is geen gevaarlijk afval. Je kan ze zelf verwijderen en bij het papier/karton-afval doen.
 • Siropen (bijv. hoestsiroop, laxeersiroop) die vervallen zijn mag je ledigen in de gootsteen. De glazen of plastic verpakking spoel je uit en doe je in de glascontainer of de plasticzak. Let op, alleen siropen mogen zo geledigd worden. Andere vloeibare medicatie moet bij de apotheker binnengebracht te worden. Twijfel je? Vraag het eerst aan uw apotheker.
 • Tabletten en capsules doe je uit de glazen of plastic flesjes. De verpakking doet u in de glascontainer of de plasticzak.
 • Doe tabletten, capsules, strips met pillen, tubes zalf, ... samen in een zakje en geef het bij een volgend bezoek aan de apotheker.


Om deze geneesmiddelen in te zamelen koopt de apotheker dozen aan met een speciale binnenbekleding waardoor de inzameling veilig kan verlopen. De groothandelaar, verdeler van geneesmiddelen, zorgt voor de inzameling van de dozen en voor het vervoer van deze geneesmiddelen naar de daartoe vergunde verbrandingsinstallaties. De kosten voor de verbranding worden gedragen door de geneesmiddelenindustrie.

 

Dit inzamelsysteem garandeert een milieuverantwoorde en legale omhaling en vernietiging van de oude en vervallen geneesmiddelen. Bovendien worden deze geneesmiddelen steeds behandeld door deskundigen, zijnde in eerste instantie de apotheker.


Wil je meer weten over deze inzameling en verwerking, surf dan naar
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/650

Injectienaalden/spuiten
Gebruikte injectienaalden horen niet bij vervallen geneesmiddelen. De inzameling en verwerking van injectienaalden moet gescheiden blijven. Als de naald van de spuit kan gescheiden worden, mag je de lege spuit wel met het gewone huisvuil meegeven.

Indien de injectie moet worden gegeven door een arts of verpleegster, dient deze de gebruikte injectienaald mee te nemen. Wanneer je zelf de injectie doet, moet je de gebruikte injectienaald via de KGA-inzameling verwijderen. Je moet de injectienaalden wel eerst in een naaldcontainer opbergen alvorens je ermee naar de KGA-inzameling gaat. Die naaldcontainer kan je aankopen bij de apotheker, medische speciaalzaak of de Vlaamse Diabetesvereniging.

 


Röntgenfoto’s

Meestal moet je de radiografieën of röntgenfoto’s een tijdlang bewaren. Wanneer deze periode echter voorbij is mag je ze niet zomaar weggooien. Ze behoren tot het KGA en worden apart ingezameld. Röntgenfoto’s bevatten zilver dat op een milieuvriendelijke wijze terug kan herwonnen worden. Je kan je röntgenfoto's kwijt op het containerpark.