Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Olie

Wat
De afgewerkte olie die vrijkomt bij een smeerbeurt van uw wagen, kettingzaag, grasmachine, ... .
Op het containerpark staat een speciale container waar u deze afvalolie kunt ingieten.


Wat niet

  • booroliën gebruikt bij metaalbewerking (bijv. op school)
  • paraffine
  • remolie
  • slijpolie
  • smeervetten
  • snij-olie


Deze oliën mogen niet in de afvaloliecontainer, ze horen wel bij het KGA dus u geeft ze af aan de parkwachter


Verwerking
Afvalolie kan na zuivering en verwerking op verschillende manieren hergebruikt worden. Indien de afvalolie niet al te erg vervuild is wordt ze gezuiverd en gerecycleerd tot smeerolie, asfalt, pek of lichte brandstof. Is de olie te sterk vervuild dan wordt ze op een verantwoorde manier, met rookgaszuivering, verbrand.


Afvalolie zomaar weggieten vormt een ernstige bedreiging voor het milieu. De olie kan samen met het regenwater doorsijpelen tot in de grondwaterlaag. Het verontreinigde water, gepompt uit een put die tot deze laag reikt, is voor zeer lange tijd bedorven. Zelfs een kleine hoeveelheid olie kan duizenden liter drinkwater ongeschikt maken voor consumptie.

Door de aanwezigheid van afvalolie in het oppervlaktewater wordt de biologische zelfzuivering van een rivier of een beek grondig verstoord. De olie vormt namelijk een fijn laagje op het oppervlak waardoor de zuurstofopname uit de lucht verhinderd wordt. Giet de olie ook niet weg via de riolering, in het zuiveringsstation kan afvalolie alleen maar voor problemen zorgen.

Het ongecontroleerd verbranden van afvalolie is eveneens uit den boze. Het veroorzaakt ernstige luchtverontreiniging door het vrijkomen van zwaveldioxide in vrij hoge concentraties, roet en toxische zware metalen (lood, barium).