Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Metaal- en schrootafval

Wat

 • Aluminium.
 • Bestekken uit metaal.
 • Bladlood.
 • Elektrische bedrading en kabels (uit koper).
 • Fietskader.
 • IJzerdraad.
 • Koper.
 • Kranen.
 • Lood (kabels, assen).
 • Scharen.
 • Scharnieren van deuren en kasten.
 • Tin.
 • Tuingereedschap.
 • Waterleidingsbuizen (uit koper of lood).
 • Zink.


Wat niet

 • Batterijen.
 • Knalpotten en andere sterk vervuilde voorwerpen.
 • Spuitbussen.
 • Verpakkingen van KGA (vb. een leeg blik van motorolie).
 • Verpakkingsmetaal zoals blikjes, kroonkurken.


Verwerking
Na sorteren en indien nodig reinigen en bewerken kan het verzamelde ‘oud ijzer’ opnieuw als grondstof in de metaalindustrie gebruikt worden.

In een schredderinstallatie worden autowrakken tot schroot gemalen. De non-ferrometalen worden van het ijzer gescheiden en naar een gespecialiseerd bedrijf gebracht dat over de middelen beschikt om deze metalen terug te winnen.

Tussen deze non-ferrometalen zitten naast koper, zink, aluminium en inox ook nog een aantal onbruikbare inerte materialen zoals rubber en hout, die in een trommel van de metalen worden gescheiden.