Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Fauna

Eikenprocessierupsen

De provincie Antwerpen, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), bundelen hun krachten om via een efficiënte organisatie van de muskusratbestrijding de provincie Antwerpen gebiedsdekkend muskusratvrij te maken in 2007. De bestrijding van muskusratten op Geels grondgebied werd overgedragen aan afdeling Water van de provincie Antwerpen.

 

Een efficiënte muskusratbestrijding is onmogelijk als er lokale muskusrattenpopulaties blijven zitten. Het volksgezegde “kweken als de ratten” is hier heel toepasselijk. De rattentrek speelt ook een heel belangrijke rol bij de bestrijding. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de aanwezige ratten niet op hun zelfde plaats blijven zitten. Ze migreren over vrij grote afstanden, zelfs tot 15km.

 

Een gemeente die volledig ratvrij gemaakt is en die omringd is door andere gemeenten met resthaarden zit binnen het jaar dus terug met een hoge rattenpopulatie. Zo werden één jaar na een grondige opkuisactie in een proefgebied terug 200 muskusratten gevangen in het voorheen vrij gebied.

 

Een gebiedsdekkende bestrijding is dus hoofdzakelijk. Met vereende krachten proberen we dit te realiseren om onze stad en heel de provincie Antwerpen te bevrijden van muskusratten.

 

Voor verdere informatie over bestrijding van ander ongedierte zoals processierupsen en vliegen kan je terecht bij de Provincie Antwerpen.