Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Openbaar groen

Foto speeltuin Waaiburg

De stad is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, bloemen/plantenbakken, gazons en bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen.

De stad kiest ervoor om de ongewenste kruiden in het openbaar groen milieubewust te bestrijden. Dit houdt in dat ze mechanisch worden bestreden door middel van schoffelen en harken. Het toepassen van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in het openbaar groen wordt volledig afgebouwd zodat we binnen enkele jaren tot een nulgebruik komen. Met het oog op de onderhoudskosten betekent dit wel, dat de plantsoenen niet het gehele jaar door kruidvrij kunnen zijn. Dit is vooral het geval in zomers met relatief veel regen, waardoor de ongewenste kruidachtigen harder groeien.

De stad is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte en voert het onderhoud ook daadwerkelijk uit. Een gemotiveerde ploeg groenarbeiders is elke dag op pad om op een gepassioneerde wijze het openbaar groen te verzorgen en om oude, versleten en stekelachtige beplantingen te vervangen en vernieuwen. De bermbeplantingen langs de straten worden vernieuwd, woonwijken worden aangepakt en de kerkhoven worden verder verfraaid.

Naast het melden van problemen bij de stad kan je natuurlijk zelf ook het een en ander doen aan de kwaliteit van de openbare ruimte en de leefbaarheid in uw buurt. Het vegen van de stoep voor de deur werd vroeger als gewoon gezien. Tegenwoordig is dit niet meer zo vanzelfsprekend. En toch, het even oppakken en meenemen van zwerfvuil is zo gebeurd. Ook het elkaar aanspreken op ongewenst gedrag kan de leefbaarheid in een straat of buurt verbeteren. Het zou mooi zijn als iedereen een steentje bijdraagt aan het schoonhouden van de omgeving!

 

Groene longen
Het gemeentebestuur wilde in de onmiddellijke omgeving van het gemeentehuis en de bibliotheek een groene ruimte realiseren die in eerste instantie bedoeld is voor de plaatselijke jeugd. In het stadscentrum zijn nu twéé belangrijke groene longen: het wandelpark ‘Roosendael’ en het speelpark ‘Waaiburg’.

 

Speelpark ‘Waaiburg’ biedt speelmogelijkheden aan verscheidene leeftijdsgroepen, van jong tot oud, zonder daarbij het geheel uit het oog te verliezen. Er werd gekozen voor een ecologische benadering met een inheemse, streekeigen en onderhoudsarme beplanting. De speeltoestellen zijn organisch opgevat. Ze geven de indruk ‘schots en scheef’ te staan. Dat geldt ook voor de gebouwtjes. Alle gebouwen werden gemaakt door de gemeentelijke diensten. Dit was een grote technische uitdaging. Ze hebben zich ingeleefd in de wereld van de kinderen en hebben terechte trots over hun realisaties.