Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Geel - Bel

Plan mountainbikeroute

Dit gebied is een waardevol en gaaf landschappelijk geheel, dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van hoge ecologische en landschappelijke waarden. Het voorkomen van een dergelijk gaaf en gevarieerd gebied wordt zeldzaam in de Kempen.


In het kader van het landinrichtingsproject ‘Grote Nete’ doet de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) een voorstel van drie inrichtingsschetsen voor Geel-Bel.

  • Zone Kruiskwacht.
  • Zone Capucienenberg.
  • Zone Volmolen (deze zone ligt volledig op het grondgebied Mol).


Het inrichtingsplan wordt uitgewerkt in twee fasen. Het inrichtingsconcept ‘fase 1’ omvat een betere afbakening en inrichting van de speelzones voor de jeugd in de Belse Bossen, een goed onderhoud van de bossen en de herwaardering van het landschap in het gebied ‘Volmolen’. De kostprijs voor fase 1 voor de gemeente Geel bedraagt € 16005,33. Dit is 30% van de totale kostprijs.


Momenteel wordt de tweede fase voor het inrichtingsplan ‘Geel-Bel’ opgemaakt door de VLM. Hierin wordt de verbetering van de inrichting van het projectgebied in functie van het ontwikkelen van bepaalde ecologische, cultuurhistorische, landbouwkundige en landschappelijke waarden en het geleiden van het recreatief medegebruik beoogd.

Het plan dat nu voorligt heeft betrekking op maatregelen in functie van de landbouw, heide- en venherstel in de drie deelgebieden Duivelskuil, Torfven en Bels veld. Het plan bevat een evenwichtige en duurzame inrichting van het gebied.


Het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend erfgoed bereidt het regeringsbeleid voor en zorgt voor de uitvoering ervan. Je kan er onder andere terecht met vragen over restauratiedossiers en wetgeving.