Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Rooi-, kap- en natuurvergunning

Het betreft hier het rooien van hoogstammige bomen en KLE’s


Stedenbouwkundige vergunning
Het betreft alle hoogstammige bomen met omtrek 1 meter op 1 meter boven maaiveld

Uitzonderingen:

 • Acuut gevaar (advies bos en groen noodzakelijk!)
 • Goedgekeurd beheersplan of beheersvisie
 • Aan alle volgende eisen voldoen:
  • Geen deel van een bos (bosdecreet)
  • Gelegen in woon- of industriegebied (of vergelijkbaar)
  • Gelegen op huiskavels van een vergunde woning of bedrijfsgebouw
  • Binnen een straal van 15 meter rondom gebouw


Natuurvergunning

Onderaan deze pagina vind je een overzicht van wanneer een vergunning vereist is. Een natuurvergunning of natuurmelding is niet vereist indien bij de bouwaanvraag advies gevraagd werd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Een natuurvergunning of natuurmelding is ook niet vereist voor alle noodzakelijk onderhoud aan beplantingen, zijnde het opsleunen van bomen, een onderhoudskap van hakhout en knotbomen, enz. Het onderhoud dient dan wel te voldoen aan de voorwaarden van het natuurdecreet (code van de goede natuurpraktijk).


Bosdecreet
Het rooien van bomen die onder het bosdecreet vallen, dient steeds aangevraagd te worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).