Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

MiNa-werking

Foto paddenactie

Het beheer van natuur, bos, park en groen is een belangrijk beleidsdomein voor het stadsbestuur. Mensen zoeken meer en meer de rust en de schoonheid van het groen op. Aantrekkelijk groen vergt echter beheer, veel beheer.

Daarom heeft onze stad een eigen groendienst, waar onze arbeiders zorgen voor een geschikt onderhoud. Daarnaast beschikt de stad ook over vier milieu- en natuurwerkers, beter bekend als de Mina - werkers. Mina – werkers zijn ook groenarbeiders, die deels gesubsidieerd worden via de Samenwerkingsovereenkomst, een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de stad.


Mina – werkers passen in de sociale tewerkstelling. Het gaat om langdurige werklozen en/of om mensen uit kansengroepen. Als Mina – werker krijgen ze een nieuwe kans. Ze doen arbeidservaring en arbeidsattitude op. Bovendien krijgen ze de nodige vorming en er gaat veel aandacht naar sociale begeleiding.


De Mina – werkers zijn niet zomaar arbeiders in dienst van de gemeente. Ze werken voor Natuurwerk – SAM, een vzw verbonden aan het Strategisch Plan Kempen. Natuurwerk – SAM organiseert de tewerkstelling van de Mina – werkers van heel wat Kempische gemeenten (17 gemeenten in de provincie Antwerpen) en van enkele andere opdrachtgevers (de provincie, de bosgroepen, Natuurpunt, de Vlaamse overheid, enz.).


Zowat in de hele stad zijn de Mina – werkers actief. Hun specifieke activiteiten zijn:

  • Maaien van talrijke wandelpaden.
  • Uitvoeren van beheerwerken in de verschillende Geelse reservaten.
  • Onderhouden van de Dekshoevevijver.
  • Manueel ruimen van moeilijk bereikbare grachten met natuurwaarde.
  • Assisteren van Natuurpunt vzw bij het opzetten van de paddenactie.


Kortom, de Mina – werkers zijn een goed idee voor onze stad. De stad beschikt over meer mensen om ons groen beter te beheren, terwijl mensen uit kansengroepen arbeidskansen krijgen en dit met de voor hen nodige omkadering. Een win – win situatie dus.